ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்வதற்காக திணைக்களத்தில் வைப்புச் செய்த மீளளிப்புத் தொகையினை பெற்றுக் கொள்வதற்கான விண்ணப்பப் படிவம்.

https://muslimaffairs.gov.lk/wp-content/uploads/2022/08/Refun-Application-Tamil.pdf