அவசர அறிவித்தல் – பள்ளிவாசல்களில் பேணப்பட வேண்டிய கோவிட் 19 கட்டுப்பாடுகள் – V

அனைத்து பள்ளிவாசல் நம்பிக்கையாளர்கள்/ பொறுப்பாளர்கள்

அவசர அறிவித்தல் – பள்ளிவாசல்களில் பேணப்பட வேண்டிய கோவிட் 19 கட்டுப்பாடுகள் – V

மேல் மாகாணம் மற்றும் ஏனைய பிரதேசங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்குச்சட்டம் தளர்;த்தப்பட்டதை கருத்திற் கொண்டு இலங்கை வக்பு சபை பின்வருமாறு தீர்மானித்துள்ளது:

1. மேற்குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் உள்ள எல்லா பள்ளிவாசல்களிலும் எந்த நேரத்திலும் அதிக பட்சம் 25 நபர்களை மாத்திரமே அனுமதித்தல்.

2. வீட்டில் ஜனாஸாத் தொழுகைகளை மேற்கொள்வதில் உள்ள சிரமங்களை கருத்திற் கொண்டு பள்ளிவாசலில் எந்தவொரு நேரத்திலும் அதிக பட்சம் 25 நபர்களை மாத்திரம் தொழும் வகையில் ஜனாஸாத் தொழுகை மேற்கொள்வதற்கு அனுமதித்தல்.

3. மேற்குறி;பிட்ட 1 ஆம் மற்றும் 2 ஆம் நிபந்தனைகளுடன் ஏனைய அனைத்து சுகாதாரகூபாதுகாப்பு துறையினரால் விதிக்கப்பட்ட விதிமுறைகள் மற்றும் இலங்கை வக்பு சபையினால் ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்ட நியமங்கள் என்பவை மிகவும் கண்டிப்பாக பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

4. தனிமைப்படுத்த்பட்ட அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து பள்ளிவாசல்களும் விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படும் வரை மூடி வைக்கப்பட வேண்டும்.

மேற்கூறப்பட்ட வரையரைகளை கண்டிப்பாக பேணுவது சிரமம் அல்லது முடியாது எனக் கருதுகின்ற பள்ளிவாசல் நம்பிக்கையாளர்கள் / பொறுப்பாளர்கள் மறு அறிவித்தல் வரை தமது தற்துணிவின் பேரில் பள்ளிவாசல்களை மூடுவதற்கு முடியும்.

இலங்கை வக்பு சபையின் பணிப்புரைக்கமைய,

ஏ. பீ. எம். அஷ்ரப்
பணிப்பாளர்
வக்பு சபை மற்றும் முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களம்