අස්සලාමු අලෙයිකුම්.

ශ්‍රී ලංකා විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංක N9593442 හිමි හජ් වන්දනාකරු මොහොමඩ් හම්සා අහමඩ් මස්ලූල් මහතා ඊයේ රාත්‍රියේ මිනාහිදී අභාවප්‍රාප්ත වී ඇති බව කණගාටුවෙන් දන්වා සිටිමු.

ඉන්නා ලිල්ලාහි වඉන්නා ඉලයිහි රාජිඌන්.

ඔහු ගාල්ලේ ප්‍රදේශයේ අයෙකි. හෘදයාබාධයකින් පෙළීම හේතුවෙන් ඔහු පෙරේදා මීනා හි රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති අතර ඔහු කාකියා හජ් වන්දනා කණ්ඩායම සමග ඒකාබද්ධ වූ සෆ්රා හජ් වන්දනා කණ්ඩායම සමඟ හජ් වන්දනාව සඳහා මක්කාවට ගොස් ඇත.
ජෙඩා හි ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් , මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සහ හජ් සංචාරක කණ්ඩායමේ නියෝජිතයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් අද මිනාහි ඔහුගේ ජනාසා දේහය අවසන් කටයුතු කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

සර්වබලධාරී අල්ලාහ් ඔහුට ජන්නතුල් ෆිර්දවුස් හි ඉහළම ස්වර්ගය ලබාදීමට අප සැම ප්‍රාර්ථනා කරමු.

මාධ්‍යය අංශය
මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව
කොළඹ-10