சகாத்/ சதகா / சகாதுல் பித்ர் விநியோகமும் வீடு வீடாக யாசகம் சேர்ப்பதை தடுப்பதும்

15.05.2020

பள்ளி நிருவாகிகளுக்கு,

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்

சகாத்/ சதகா / சகாதுல் பித்ர் விநியோகமும் வீடு வீடாக யாசகம் சேர்ப்பதை தடுப்பதும்.

இது கொழும்பு ஜாவத்த பள்ளியின் சகாதுல் பித்ர் வேலைத் திட்டம்.

அரிசி அல்லது அதற்குரிய பணம் பெறுமதியாக கொடுக்கலாம். ஆனால் பள்ளிவாயல் சகாதுல் பித்ரை அரிசியாகவே கொடுக்கும்.

ஏழைகள் வீடுவீடாக சென்று யாசகம் கேட்பது ரமழான் மாதத்தின் வேடிக்கையாகிப் போன ஒரு அசிங்கமான காட்சியாகும். இம்முறை கொவிட்-19 ஐப் பரப்பும் அச்சுறுத்தலாகவும் இந்த வழமை மாறலாம்.

ஒவ்வொரு பள்ளியும் சகாதுல் பித்ரை சேர்த்து விநியோகிக்குமாறு வேண்டப்படுகின்றன. மக்கள் வீடு வீடாக செல்வதை தடுத்து சகாத், சதகாக்களை சேர்த்து பள்ளி மூலம் விநியோகிப்பதற்கு திட்டமிட்டு செயலாற்றவும். ஏழைகள் வீடு வீடாகச் செல்ல வேண்டியதில்லை; பள்ளிவாயல் சகாதுல் பித்ர், சகாத், சதகா அனைத்தையும் சேர்த்து விநியோகம் செய்யும் என்ற நம்பிக்கையை மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தவன் மூலம் இந்தப் பிரச்சினையை தீர்க்க முயற்சிக்க வேண்டும். ரமழான் 25 அல்லது 26 க்கு முன்னர் பள்ளிவாயல்கள் இவற்றை சேர்த்து ரமழான் 27 க்கு முன்னர் மக்களுக்கு கிடைக்கச் செய்ய முடியுமாக இருப்பின் சிறந்தது.

அதனூடாக கொவிட் 19 பரவலைத் தடுக்கவும் ரமழானை கண்ணியப்படுத்தவும் முடியும். இன்ஷா அல்லாஹ்.

ஏ.பீ.எம்.அஷ்ரப்
பணிப்பாளர்
முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களம்