சமீபத்திய செய்திகள்

 • REGISTERED MUSLIM MOSQUES, ARABIC COLLEGES, QUR’AN DHAHAM SCHOOLS, AHADHIYA (SUNDAY) DHAHAM SCHOOL AND RELIGIOUS INSTITUTES

  1. DETAILS OF REGISTERED MOSQUES IN SRI LANKA

  More
 • (English) Details of Arabic Colleges and Ahadhiya Dhaham Schools

  Summary of the Arabic Colleges' Details and Ahadhiya Dhaham Schools' Details are attached herewith.

  More
 • SAARC Research Grant Islamic Cultural Trails

  The SAARC Cultural Center in Colombo has invited for proposals from academics, scholars and researchers of the SAARC Member states for research gra...

  More
 • Applications for National Meelad Competitions – 2019

  Applications have been called for the National Meelad Competitions - 2019

  More
 • தேசிய மற்றும் சர்வதேச அல்-குர் ஆன் போட்டிகளுக்கான விண்ணப்பம்

  2019 ஆம...

  More
 • முஸ்லிம் தர்ம நிதியத்திலிருந்து நிதி உதவிகள் பெற்றுக்கொள்ளுதல்

  இலங்கை வக்ப் சட்டத்தின் VI ஆம் பகுதியின் 43,44 மற்றும் 45 ஆம் பிரிவுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதன் பிரகாரம் இலங்கை வக்ப் சபையினால் நிர்வகிக்கப்படும் ...

  More
 • ஆரம்ப இஸ்லாமிய கற்கைகளுக்கான தேசிய சான்றிதழ் பரீட்சை ​முடிவுகள்-2017

  2017 ஆம் ஆண்டு நடாத்தப்பட்ட ஆரம்ப இஸ்லாமிய கற்கைகளுக்கான தேசிய சான்றிதழ் பரீட்சை ​( அல்-குர்ஆன் மத்ரஸா பரீட்சை) முடிவுகளை இங்கே பெற்றுக் கொள்ளலாம்....

  More
 • NATIONAL MEELAD COMPETITION RESULTS – 2018

  NATIONAL MEELAD COMPETITION - 2018 FINAL RESULTS

  More
 • ஆரம்ப இஸ்லாமிய கற்கைகளுக்கான தேசிய சான்றிதழ் பரீட்சை-2018

  இப்பரீட்சை இவ்வருடம் ஒக்டொபர் மாதம் முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல் திணைக்களத்தினால் நடாத்தப்படும். விண்ணப்பப் பத்திரம் 

  More