சமீபத்திய செய்திகள்

 • 2021 ஆம் ஆண்டின் கலாபூஷண விருதிற்காக விண்ணப்பம் கோரல்

  2021 ஆம் ஆண்டின் கலாபூஷண விருதிற்காக விண்ணப்பம் கோரல்

  More
 • அனுதாபச் செய்தி

  கிண்ணியா, குறிஞ்சாக்கேணி படகு விபத்தில் மாணவர்கள் உட்பட பலர் ம...

  More
 • காணொலிப் போட்டி, கவிதை போட்டி முடிவுகள்: தேசிய மீலாத் போட்டி 2021

  காணொலிப் போட்டி: DOWNLOAD கவிதை போ...

  More
 • 2021 தேசிய மீலாத் போட்டி முடிவுகள்

  2021 தேசிய மீலாத் போட்டி முடிவுகள்: Download

  More
 • மீலாதுன் நபி கொண்டாட்டம்-19.10.2021

  More
 • நுழைவு மற்றும் குடியிருப்பு விசாவிற்கான பரிந்துரை

  Sorry, this entry is only available in

  More
 • கருத்துத் தாள் – இமாம் தரப்படுத்தல் மற்றும் மேம்பாட்டு கட்டமைப்பு (ISDF)

  கருத்துத் தாள் - இமாம் தரப்படுத்தல் மற்றும் மேம்பாட்டு கட்டமைப்பு (ISDF)

  More
 • அரபு கல்லூரிகளை சீர்திருத்துவதற்கான விரைவான திட்டம்

  அரபு கல்லூரிகளை சீர்திருத்துவதற்கான விரைவான திட்டம் 

  More
 • இலங்கை பள்ளிவாயல்களின் விகிதாசார பகுப்பாய்வு

  இலங்கை பள்ளிவாயல்களின் விகிதாசார பகுப்பாய்வு

  More
 • SLAUGHTERING OF QURBANI ANIMALS

  To all trustees of Mosques SLAUGHTERING OF QURBANI ANIMALS Reference is made to the Circular No. MRCA/A/06/COVID 19 dated 13.07.2021 issued u...

  More