சமீபத்திய செய்திகள்

 • பள்ளிவாசலில் கூட்டு வணக்க வழிபாடுகளை நடாத்த அனுமதி வழங்குதல்

  பள்ளிவாசலில் கூட்டு வணக்க வழிபாடுகளை நடாத்த அனுமதி வழங்குதல் 02.07.2020

  More
 • ஹஜ் பயணத்தினை உறுதிப்படுத்துவதற்காக திணைக்களத்தில் வைப்புச் செய்த தொகையை மீளளித்தல்

  More
 • WAKFS BOARD DIRECTIVES IN RELATION TO REOPENING MOSQUES

  MRCA/A/06/COVID/19 2020.06.13 AMENDMENT - II WAKFS BOARD DIRECTIVES IN RELATION TO REOPENING MOSQUES The directives of Wakfs Board of S...

  More
 • கலாபூஷண அரச விருதுக்கான விண்ணப்பங்கள் 2020

  கலைத்துறையில் விசேட பங்களிப்பு வழங்கி வரும் 2020.12.15 ஆம் திகதி 60  வயதி​னை பூர்த்தி செய்துள்ள முஸ்லிம் கலைஞர்களிடமிருந்து கலாபூஷண அரச விருது பெரு...

  More
 • பள்ளிவாயல்களில் கூட்டுத் தொழுகைகள் நிறைவேற்றுவதற்கு அனுமதி வழங்குதல்

  திணைக்களத்தின...

  More
 • COVID 19 : பள்ளிவாயல்களை மீளத்திறப்பதற்கான வக்பு சபையின் பணிப்புரைகள்

  13.06.2020 அனைத்தும் பள்ளிவாயல் நிர்வாகிகளுக்கும். திருத்தங்கள் : 02 COVID 19 : பள்ளிவாயல்களை மீளத்திறப்பதற்கான வக்பு ...

  More
 • திருத்தங்கள் – 01 – பள்ளிவாசல்களை மீளத் திறத்தல் சம்பந்தமான இலங்கை வக்பு சபையின் பணிப்புரைகள்

  திருத்தங்கள் - 01 பள்ளிவாசல்களை மீளத் திறத்தல் சம்பந்தமான இலங்கை வக்பு சபையின் பணிப்புரைகள் 2020.06.12ம் திகதி முதல் சகல மதஸ்தல...

  More
 • பள்ளிவாயல்களை மீளத் திறத்தல்

  27.05.2020 பள்ளிவாயல்களை மீளத் திறத்தல் மக்களது சுகாதாரத்துக்கு அச்சுறுத்தலில்லாத வகையில் பள்ளிவாயல்கள் மீளத் திறப்பது பற்றி சம்பந்தப்பட...

  More
 • FINAL REPORT OF INDEPENDENT PANEL OF INQUIRY INTO HAJJ COMPLAINTS 2019

  Final report of the Independent Panel of Inquiry into Hajj Complaints  2019.

  More
 • REGISTERED MUSLIM MOSQUES, ARABIC COLLEGES, QUR’AN DHAHAM SCHOOLS, AHADHIYA (SUNDAY) DHAHAM SCHOOL AND RELIGIOUS INSTITUTES

  1. DETAILS OF REGISTERED MOSQUES IN SRI LANKA

  More