சமீபத்திய செய்திகள்

 • ஆரம்ப இஸ்லாமிய கற்கைகளுக்கான தேசிய சான்றிதழ் பரீட்சை ​முடிவுகள்-2017

  2017 ஆம் ஆண்டு நடாத்தப்பட்ட ஆரம்ப இஸ்லாமிய கற்கைகளுக்கான தேசிய சான்றிதழ் பரீட்சை ​( அல்-குர்ஆன் மத்ரஸா பரீட்சை) முடிவுகளை இங்கே பெற்றுக் கொள்ளலாம்....

  More
 • NATIONAL MEELAD COMPETITION RESULTS – 2018

  NATIONAL MEELAD COMPETITION - 2018 FINAL RESULTS

  More
 • ஆரம்ப இஸ்லாமிய கற்கைகளுக்கான தேசிய சான்றிதழ் பரீட்சை-2018

  இப்பரீட்சை இவ்வருடம் ஒக்டொபர் மாதம் முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல் திணைக்களத்தினால் நடாத்தப்படும். விண்ணப்பப் பத்திரம் 

  More
 • தேசிய மீலாத் விழா போட்டி – 2018

  தேசிய மீழாத் விழா போட்டி நிகழ்ச்சிகள் ஒக்டோபர் மாதம் 06 மற்றும் 07 ஆம் திகதிகளில் நடாத்தப்படும். போட்டி நிகழ்ச்சி தொடர்பான விபரங்கள் 

  More
 • (English) Opening Ceremony of Muslim Cultural Complex

  Sorry, this entry is only available in

  More