சமீபத்திய செய்திகள்

 • அவசர அறிவித்தல்- பள்ளிவாசலில் பேணப்படவேண்டிய கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகள்

  அவசர அறிவித்தல்- பள்ளிவாசலில் பேணப்படவேண்டிய கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுக...

  More
 • கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகள்- பள்ளிவாயலில் தொப்பி மற்றும் முஸல்லாக்களை வைத்தல்

  28.10.2020 அனைத்தும் பள்ளிவாயல்களினதும் நம்பிக்கையாளர்கள்/நம்பிக்கைப் பொறுப்பாளர்களுக்கும், தொழுகைக்காக பள்ளிவாயல்களுக்கு சமுகமளிக்கின்ற சிலர...

  More
 • தேசிய மீலாத் போட்டிகள்-2020

  2020 ஆம் ஆண்டிற்கான தேசிய மீலாத் போட்டிகள் தொடர்பான சுற்றரிக்கை மற்றும் விண்ணப்பப் படிவம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன;

  More
 • Meelad Celebration Video Competition-Terms and Conditions

  Meelad Celebration Video Competition-Terms and Conditions

  More
 • COVID 19 RESTRICTIONS-JUMMA PRAYERS IN KANDY

  WAKFS BOARD CIRCULAR

  More
 • புதிதாக பள்ளிவாசல்களை நிறுவுதல்/நிர்மாணித்தல் மற்றும்/அல்லது பதிவு செய்தல் தொடர்பாக

  புதிதாக பள்ளிவாசல்களை நிறுவுதல்/நிர்மாணித்தல் மற்றும்/அல்லது பதிவு செய்தல் தொடர்பாக;

  More
 • ஊரடங்குச் சட்டம் அமுலிலுள்ள பிரதேசங்களின் சகல பள்ளிவாயல்களின் நிர்வாகிகளுக்கும்

  ஊரடங்குச் சட்டம் அமுலிலுள்ள பிரதேசங்களின் சகல பள்ளிவாயல்களின் நிர்வாகிகளுக்கும் 2020.10.09

  More
 • கோவிட் 19 – சுகாதார விதிமுறைகள்

  கோவிட் 19 - சுகாதார விதிமுறைகள...

  More
 • பள்ளிவாசல்களில் விதிக்கப்பட்ட கோவிட்-19 கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துதல்

  சுற்றரிக்கை

  More
 • AMENDMENT-II WAKFS BOARD DIRECTIVES IN RELATION TO REOPENING MOSQUES

  MRCA/A/06/COVID/19 2020.06.14 AMENDMENT - II WAKFS BOARD DIRECTIVES IN RELATION TO REOPENING MOSQUES The directives of Wakfs Board of Sri ...

  More