சமீபத்திய செய்திகள்

 • பள்ளிவாசல்களில் விதிக்கப்பட்ட கோவிட்-19 கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துதல்

  சுற்றரிக்கை

  More
 • சட்ட அலுவலகர் பதவி வெற்றிடம் (தற்காலிக)

  ADVERTISEMENT  SINHALA

  More
 • AMENDMENT-II WAKFS BOARD DIRECTIVES IN RELATION TO REOPENING MOSQUES

  MRCA/A/06/COVID/19 2020.06.14 AMENDMENT - II WAKFS BOARD DIRECTIVES IN RELATION TO REOPENING MOSQUES The directives of Wakfs Board of Sri ...

  More
 • அல் குர்ஆன் மத்ரஸா மற்றும் அஹதிய்யா பாடசாலைகளை மீள ஆரம்பித்தல்

  அல் குர்ஆன் மத்ரஸா மற்றும் அஹதிய்யா பாடசாலைகளை மீள ஆரம்பித்தல் ச...

  More
 • வைப்புச் செய்த மீளளிப்புத் தொகையை பெற்றுக்கொள்ளுதல் – ஹஜ் 2020

  ஹஜ் (2020) பயணத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காக திணைக்களத்தில் வைப்புச் செய்த தொகையினை மீளளித்தல் தொடர்பான சுற்றறிக்கை மற்றும் விண்ணப்பப் படிவம் என்பன இங்...

  More
 • திருத்தங்கள் – 01 – பள்ளிவாசல்களை மீளத் திறத்தல் சம்பந்தமான இலங்கை வக்பு சபையின் பணிப்புரைகள்

  திருத்தங்கள் - 01 பள்ளிவாசல்களை மீளத் திறத்தல் சம்பந்தமான இலங்கை வக்பு சபையின் பணிப்புரைகள் 2020.06.12ம் திகதி முதல் சகல மதஸ்தல...

  More