කලා භූෂණ රාජ්ය සම්මාන උළෙල – 2016

වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන රාජ්‍ය කලා භූෂණ සම්මාන උළෙල 32 වැනි වරටත් 2016 දෙසැම්බර් 23 වන දින නෙළුම් පොකුණ සම්මන්ත්‍රන ශාලාවේ දී අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්විණි. එහි දී මෙම දෙපාර්තමේන්තුව නියොජනය කරමින් මුස්ලිම් කලාකරුවන් 25 දෙනෙකු ගෞරව සම්මාන ලැබීය.