නවතම ප්‍රවෘත්ති

 • ජාතික මීලාදුන් නබි සමාරම්භක උත්සවය – 2016

  ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු හා තැපැල් අමාත්‍ය තුමා හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය තුමාගේ...

  More
 • කලා භූෂණ රාජ්ය සම්මාන උළෙල – 2016

  වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන රාජ්‍ය කලා භූෂණ සම්මාන උළෙල 32 වැනි වරටත් 2016 දෙසැම්බර් 23 වන දින නෙළුම් පොකුණ සම්මන්ත්‍රන ශාලාවේ දී අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් ප...

  More
 • විසා අනුමැතිය ලබාදීමේ ක්රියා පිළිවෙත සම්බන්ධ සාකච්ඡාව

  ආගමික හේතූන් මත පැමිණෙන විදෙස් සංචාරකයින්ට විසා අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ නවතම ක්‍රියා පිළිවෙත හඳුන්වා දීමක් ලෙස 2017 ජනවාරි 19 වන දින මුස්ලිම් ආගමික කටය...

  More
 • කිරාඅත් සහ හිෆ්ලුල් කුර්ආන් කරඟ 2016

  සර්ව බලධාරි අල්ලාහ් ගේ සහාය ඇතිව 2016 වර්ෂයට අදාල කිරාඅත් සහ අල් - කුර්ආනය වන පොත් කිරීමේ හා පාරායණය කිරීමේ තරඟ මෙම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සාර්ථකව ප...

  More
 • රාමසාන් වැඩසටහහන්

  මෙම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් උත්කර්ෂවත් ඉෆ්තාර් වැඩසටහනක් කොළඹ 09,  M.I.C.H. ආයතනයේ දී 2016 ජූනි මස 15 වැනි දින සංවිධානය කරන ලදී. කාරිවරු (කුර්ආනය පාර...

  More
 • මුස්ලිම් සංස්කෘතික සංකීර්ණ ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

  මුස්ලිම් ආගම්ක හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය විවෘත කිරීමේ කටයුත්තද අති ගරු ජනාධිපතිතුමාණන්ගේ සුරතින්ම එදින සිදුවේ. මුස්ලිම්...

  More