නවතම ප්‍රවෘත්ති

 • සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සභාව සහ මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කරන ලද ඒකාබද්ධ විශේෂ නිවේදනය

  2021.06.04 අධ්‍යාත්මික මාර්ගෝපදේශ: සර්වබලධාරී අල්ලාහ්ගේ ප්‍රේමය, කරුණාව හා ...

  More
 • කොවිඩ්-19 ව්‍යසනකාරි තත්වය නිසා බලපෑමට ලක්වූ පවුල්වලට රු. 5000/- දීමනාවක් ගෙවීම

  චක්‍රලේඛය

  More
 • ශක්ති ටී.වී ඊද්-උල්-ෆිතර් වැඩසටහන පිළිබඳ වාර්තාව:

  ශක්ති ටී.වී ඊද්-උල්-ෆිතර් වැඩසටහන පිළිබඳ වාර්තාව: ...

  More
 • මුස්ලිම් පල්ලිවල සියලුම භාරකරුවන්ට

  කොවිඩ් 19 හි 03 වන

  More
 • Eid Fithr Message 2021 : Focus on what you can do

  13 May, 2021 Dear brothers and sisters in Islam Assalamu Alaikum Warahmathullahi Wabarakathuhu Eid Fithr Message 2021 : Focus on w...

  More
 • ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ රාමසාන් අලුත් අවුරුදු පණිවුඩය

  ...

  More
 • මුස්ලිම් දහම් පාසල් වසා තැබීම

  දෙමළ: චක්‍රලේඛය

  More
 • (English) EMERGENCY COVID-19 RESTRICTIONS IN MOSQUES

  Leider ist der Eintrag nur auf

  More
 • සවුදි අරාබිය රජයෙන් රටඉදි පරිත්‍යාග කිරීම – 2021

  Leider ist der Eintrag nur auf

  More
 • සහජීවනය ප්‍රීතිමත් නිදහසය- මාර්ගගත කාව්‍ය

  රී ලංකාවේ 73 වන න...

  More